Gastouder Borne Nanda

Nanda Brunink heeft zich aangesloten bij thuiscreche.nl. Zij is gestart met haar Thuiscrèche De Kleine Maatjes in Borne.

Welkom bij thuiscreche.nl Nanda. Wij wensen jou veel succes en plezier!

De eerste Thuiscrèches zijn geslaagd voor de VVE cursus Uk & Puk. VVE (Voor en -Vroegschoolse Educatie) draagt bij aan de algemene ontwikkeling van het jonge kind.

Al spelend ontdekken kinderen in de opvang meer over zichzelf en de wereld om hen heen. Maar hoe kun je tijdens de opvang de ontwikkeling van kinderen spelenderwijs stimuleren? Hoe kun je hiervoor de inrichting van de ruimte gebruiken? Hoe besteed je aandacht aan taal en het werken met thema’s? Crècheleidsters leren tijdens deze VVE cursus van Uk & Puk om de ontwikkeling van peuters tot 4 jaar spelenderwijs en themagericht te stimuleren. De verschillende modules van de Uk en Puk cursus spreken onder andere de sociaal emotionele-, motorische-, zintuigelijke- en taalontwikkeling aan. Uk & Puk zet thema’s in die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. Met behulp van deze thema’s en de uitdagende (spel)activiteiten kunnen de Crècheleidsters een prettige en interessante speel- en leeromgeving bieden.

Bron: Rijksoverheid, Infographic kinderopvangtoeslag

Wat kost kinderopvang in Nederland? En hoe werkt de berekening van de kinderopvangtoeslag? In dit artikel van de Rijksoverheid leest u er meer over.

Het deel dat ouders betalen voor de kinderopvang is afhankelijk van een aantal factoren:

  1. De prijs die een kinderopvangondernemer vraagt;
  2. Het deel dat de overheid vergoedt;
  3. Het inkomen van de ouders.

Uurtarief opvang
Kinderopvangorganisaties bepalen ieder jaar hun prijs per uur; het uurtarief. Dit tarief bepalen zij op basis van diensten die ze aanbieden. Het aantal uren dat ouders afnemen maal dit tarief bepaalt de hoogte van de rekening.

Maximum uurprijs
De overheid vergoedt een deel van het uurtarief tot een maximumtarief. Dit maximum noemen we de maximum uurprijs. Over dit bedrag kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Rekent de kinderopvangorganisatie een hoger uurtarief, dan vergoedt de overheid nog steeds alleen een deel van de maximum uurprijs. De overheid stelt jaarlijks de maximum uurprijs vast.

Kinderopvangtoeslag
Ouders die allebei werken, studeren, een traject naar werk of inburgeringscursus volgen, hebben recht op kinderopvangtoeslag. Zij ontvangen een percentage van de maximum uurprijs. Hoeveel dit is, hangt af van hun inkomen.

Eigen bijdrage
De eigen bijdrage zijn de kosten die overblijven van de totale rekening, na aftrek van de kinderopvangtoeslag. Dit is dus het bedrag dat ouders zelf betalen.

Eigen bijdrage formule: Factuur opvang – Kinderopvangtoeslag = Eigen bijdrage

Bijdrage overheid omhoog in 2019
De overheid vindt een betaalbare en goed toegankelijke kinderopvang belangrijk. Daarom neemt ze in 2019 twee maatregelen:

1. Het percentage kinderopvangtoeslag voor ouders gaat omhoog
2. Het maximale bedrag waarover ouders kinderopvangtoeslag krijgen, wordt verhoogd voor de dagopvang en gastouderopvang. Deze zogenaamde maximum uurprijs, wordt voor de BSO verlaagd.

Hiermee investeert de overheid ruim €248 miljoen extra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Rijksoverheid, Infographic kinderopvangtoeslag

De wetgeving rondom de Meldcode wordt per 1 januari 2019 aangepast: melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute onveiligheid verplicht. Om pedagogisch medewerkers en andere professionals te helpen bij het bepalen of er sprake is van deze vermoedens, is er een afwegingskader aan de Meldcode toegevoegd.

Meldcode app
Dankzij de vernieuwde meldcode app kunnen professionals op een overzichtelijke manier de stappen van de meldcode doorlopen, inclusief het afwegingskader. Ook is er informatie te vinden over kindermishandeling en vind je er verschillende tips, voorbeelden en FAQ’s. De Meldcode app kun je gratis downloaden via de App Store en de Google Play Store. De app kan volledig anoniem gebruikt worden: er hoeft geen account aangemaakt te worden en er worden geen cookies opgeslagen.

 

Bron: Brancheorganisatie Kinderopvang

Voorlezen en praten met peuters helpt hun intelligentie en denkvermogen te vergroten.

Dat effect is zelfs tien jaar later nog zichtbaar, blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Jongeren met wie als peuter al veel gesprekken gevoerd werden, presteerden beter op IQ-testen tijdens hun middelbare schoolperiode. Onderzoeker Jill Gilkerson, in Pediatrics: ‘Ouders moeten het belang weten van communiceren met kinderen die erg jong zijn en nog niet kunnen praten. Hoe meer interactie, hoe beter.’ Dat geldt ook voor professionele opvoeders. Daarbij maakt het dus niet uit of het kind reageert met echte woorden, maar dat ze de kans krijgen om te reageren.

Onderzoek
Voor het onderzoek werden 150 Amerikaanse families gevolgd met kinderen tussen de 2 en 36 maanden oud. Zes maanden lang werden een dag in de maand twaalf uur lang de gesprekken opgenomen. Toen de kinderen tussen de negen en veertien jaar oud waren, werden de taal- en denkvaardigheden van de kinderen gemeten. Zij presteerden beter op testen waarbij het IQ, taal- en denkvaardigheden gemeten werden.

Peuter
Vooral de resultaten die werden gemeten van kinderen die 18 tot 24 maanden oud waren tijdens het onderzoek, waren de resultaten voor de lange termijn het beste te voorspellen. ‘Dat is een belangrijke ontwikkelperiode voor een peuter’, zegt de onderzoeker. Kinderen starten dan met hun taalontwikkeling. ‘Ze voegen veel woorden toe aan hun vocabulaire en zetten deze om in zinnen.’

Kind volgen
Gilkerson benadrukt om als (professionele) opvoeder het kind te volgen. ‘Let op waarin ze geïnteresseerd zijn en ga daarin mee. Op een vanzelfsprekende manier zal het hun taalontwikkeling aanspreken.’

 

Bron: Kinderopvangtotaal

Doe bij kinderen direct na een brandwondenongeval de kleding én luier uit.

Zo luidt de vernieuwde Eerste Hulp-regel bij brandwonden. Brandwondenzorg Nederland ziet te vaak dat er niet de juiste eerste hulp is toegepast, waardoor brandwonden verergeren.

‘Waar het vaak fout gaat is dat ouders of verzorgers na een brandwondenongeval met bijvoorbeeld hete thee wél direct koelen, maar de kleding en luier niét verwijderen. Doordat de hete vloeistof in contact blijft met de huid zorgt dit voor ernstigere brandwonden’, vertelt brandwondenarts dr. Sonja Scholten van Brandwondencentrum Groningen.

Hoofdregel

Dat was voor Brandwondenzorg Nederland reden om de vastgestelde Eerste Hulp-regels aan te passen en te verduidelijken, met als hoofdregel: Doe direct na een brandwondenongeval de kleding uit en doe bij kinderen ook direct de luier uit. Zo haal je de inwerking van hitte die de brandwonden veroorzaakt weg én kan je goed zien waar je moet koelen.

De vernieuwde Eerste Hulp-regels, te gebruiken bij brandwonden:

  1. Koel de brandwond 10 minuten met lauw zacht stromend leidingwater en verwijder zo snel mogelijk kleding, sieraden en de luier.
  2. Voorkom dat het lichaam teveel afkoelt. Koel alleen de wond!
  3. Bedek na het koelen de wond met plastic huishoudfolie, steriel verbrand of een schone doek.
  4. Smeer niets op de brandwond.
  5. Houd het slachtoffer warm met een deken.
  6. Waarschuw een arts bij blaren, een open wond en bij elektrisch/chemisch letsel.
  7. Vervoer het brandwondenslachtoffer, indien mogelijk, zittend.

Bron: Kinderopvangtotaal en Brandwondenzorg Nederland

Vanaf 1 januari 2019 gaat de vernieuwde Meldcode van kracht.

In deze Meldcode wordt gebruik gemaakt van een nieuw afwegingskader. Dat wil zeggen dat stap 4 en stap 5 van de Meldcode veranderen. Het afwegingskader moet professionals, zoals pedagogisch medewerkers en gastouders, helpen om sneller in actie te komen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De wetgeving rondom de Meldcode wordt per 1 januari 2019 aangepast: melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute onveiligheid verplicht. Om pedagogisch medewerkers en andere professionals te helpen bij het bepalen of er sprake is van deze vermoedens, is er een afwegingskader aan de Meldcode toegevoegd.

Thuiscreche.nl heeft de vernieuwde Meldcode geïntroduceerd en in gebruik gesteld binnen de gehele organisatie.

Wil je meer weten over de vernieuwde meldcode, dan kun je uiteraard contact met ons opnemen.

Dan bent u bij Thuiscrèche De Kleine Hoeve aan het juiste adres.

Thuiscrèche De Kleine Hoeve is te vinden aan de Berghemseweg 14a te Herpen in de vrijstaande woning van gastouder Miranda. Het huis is landelijk gelegen in het buitengebied, heeft een grote tuin en daarnaast is het bos ook nog eens op loopafstand. De kleinschalige kinderopvang van Miranda uit Herpen richt zich op de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Een unieke plek
Wat Thuiscrèche De Kleine Hoeve uniek maakt, is dat er werkelijk alle ruimte is. Er is van alles te doen en de kinderen hebben hier veel vrijheid om zich te bewegen. In de grote tuin met beukenhaag staan prachtige bomen en er zijn ook nog een weitje, groentetuin en fruitbomen aanwezig. Bij de boomgaard is een groot gedeelte met gras wat helemaal afgezet is zodat de kinderen daar heerlijk kunnen spelen. Het betegelde gedeelte van de tuin leent zich uitstekend om te gaan fietsen en er is ook een zandbak waar de kinderen heerlijk kunnen spelen. Er zijn verder konijnen en kippen in de tuin aanwezig die Miranda samen met de kinderen verzorgt.

Meer weten? Bekijk hier de Thuiscrèche.

Kinderopvang in Herpen (Berghem, Schaijk, Koolwijk)

Nagenoeg alle werkende ouders met kinderen op de crèche, gastouderopvang of buitenschoolse opvang gaan er vanaf 1 januari 2019 op vooruit. Door een hogere kinderopvangtoeslag zijn zij per saldo minder kwijt aan kinderopvang.

Er wordt vanaf volgend jaar 248 miljoen euro extra geïnvesteerd in de kinderopvangtoeslag. Het maximum uurtarief waar de overheid volgend jaar kinderopvangtoeslag voor vergoedt bedraagt voor de dagopvang dan € 8,02. Dit is nu nog € 7,45.

Alle inkomens profiteren
Ouders met een verzamelinkomen van 50.000 euro (circa anderhalf keer modaal) en met één kind op de dagopvang krijgen straks ruim 80% van de maximum uurprijs vergoed, in plaats van de huidige 77%. Voor ouders met de laagste inkomens is het van belang dat het voor hen nog meer loont om te gaan werken vanuit een bijstandsuitkering. Daarom gaan de toeslagpercentages voor hen ook omhoog en wordt het voor hen nog aantrekkelijker om aan de slag te gaan en de kinderen naar de kinderopvang te brengen. Ouders met een verzamelinkomen van 23.000 euro krijgen in plaats van de huidige 94% straks 96% van de maximum uurprijs vergoed voor het eerste kind op de dagopvang.

Kwaliteit kinderopvang
Kinderopvang moet van goede kwaliteit zijn. Daarom gaan er per 1 januari 2019 nieuwe kwaliteitsmaatregelen in. Een hogere kwaliteit leidt tot hogere kosten voor de opvanglocaties. Daarom verhoogt het kabinet de vergoeding per uur. Hiervoor is vooruitlopend al in 2017 geld gereserveerd.  Door de verhoging van de maximum uurprijs worden ondernemers gecompenseerd voor de hogere kosten en kunnen ouders een hogere uurprijs vergoed krijgen via de kinderopvangtoeslag.

 

Bron: Kinderopvangtotaal en Rijksoverheid

Bertine Kamphuis van Thuiscrèche ’t Kamphuuske viert 10-jarig jubileum

Dit jaar bestaat Thuiscreche ’t Kamphuuske in Bruinehaar alweer 10 jaar! En dit wordt natuurlijk uitgebreid gevierd. Zaterdag 26 mei viert Bertine Kamphuis met alle kinderen en hun ouders haar 10-jarig bestaan bij Octo4Kids.

In de afgelopen 10 jaar hebben veel kinderen de opvangdagen tijdens hun eerste 4 jaar bij Bertine mogen doorbrengen. In 10 jaar kan er veel veranderen maar de opvang wordt nog steeds met net zoveel passie en plezier gerund als in het begin.

Bertine van harte gefeliciteerd met dit prachtige jubileum.

Lees meer over Thuiscrèche ’t Kamphuuske.