Jolanda Horstman heeft getekend bij thuiscreche.nl. Zij zal 1 september starten met haar Thuiscrèche JoJo in Doetinchem.

Welkom bij thuiscreche.nl Jolanda. Wij wensen jou veel succes en plezier!

Samantha heeft getekend bij thuiscreche.nl. Zij is gestart met haar Thuiscrèche Sammie in Breda.

Welkom bij thuiscreche.nl Samantha. Wij wensen jou veel succes en plezier!

Thuiscreche.nl is op zoek naar een nieuwe Thuiscrèche in Deventer. Heb jij passie voor het werken met kinderen en is het altijd al een droom geweest om je eigen onderneming te starten in de vorm van een Thuiscrèche? Sluit je dan aan bij de formule thuiscreche.nl.

Wie zijn wij?
Thuiscreche.nl staat garant voor professionele en excellente kleinschalige kinderopvang. Een Thuiscrèche is van alle gemakken voorzien en uiteraard volledig ingericht op de verschillende leeftijden van de kinderen. Elk kind ervaart in een Thuiscrèche de prettige sfeer van een kleinschalige kinderopvang waarbij iedereen de persoonlijke aandacht krijgt die hij of zij verdient.

Zit er al een Thuiscrèche in Deventer?
Ilona Bouwmeester besloot twee jaar geleden om het roer om te gooien en haar eigen Thuiscrèche “Teder” in Deventer te starten. Inmiddels vangt Ilona dagelijks kindjes op. En met succes: de opvangplekjes zijn volledig opgevuld. Ilona woont met haar man aan de Molenstraat in Deventer. Opvallend is het tweeledige karakter van deze plek: in de eerste plaats midden in de stad maar tegelijkertijd ook enorm dicht bij de natuur. De IJssel en het Vogelpark liggen namelijk op maar een paar minuutjes lopen. Thuiscrèche Teder is een geweldige plek waar de kinderen kunnen spelen, leren en ontdekken.

 

 

 

 

 

 

Oorspronkelijk komt Ilona uit een andere branche (de hulpverlening), maar door de jaren heen maakte ze langzaam maar zeker al wat zijsprongen in haar carrière. Zo werkte Ilona daarvoor als bloemist, deed ze ontwikkelingswerk in Afrika en werkte ze als vrijwilliger met tienermoeders en hun kinderen. Mensen en met name kinderen hebben altijd al een belangrijke rol gespeeld in haar leven. Hoe ouder Ilona werd, hoe meer ze het gevoel kreeg dat ze haar hart moest volgen. En dat resulteerde uiteindelijk in Thuiscrèche Teder, een plek waar ze elke dag de kindjes liefdevol opvangt.

Waarom thuiscreche.nl?
Een Thuiscrèche straalt volgens Ilona de professionaliteit uit van een kinderdagverblijf, maar dan in huiselijke sfeer. Kinderen worden opgevangen in een warme, leerzame en liefdevolle omgeving, waarbij één op één contact centraal staat. Het concept thuiscreche.nl sprak Ilona direct aan. Dankzij de duidelijke afspraken en de professionele aanpak weten zowel de vraag- als gastouder precies waar ze aan toe zijn.

Voor Ilona is het elke dag weer een feestje om aan de slag te gaan in haar eigen Thuiscrèche. Dankzij de leuke activiteiten, grappige uitspraken en vele knuffels van de kinderen geniet Ilona van elke dag!

Laat ook jouw droom uitkomen!
Ilona’s droom is uitgekomen, nu die van jou nog! Ben jij woonachtig in Deventer, in het bezit van een geldig diploma en biedt jouw locatie voldoende mogelijkheden? Heb jij passie voor het werken met kinderen en ben jij in staat om je eigen onderneming te runnen met behulp van thuiscreche.nl? Neem dan contact met ons op, we vertellen je graag meer.

info@thuiscreche.nl

074 – 34 918 34

 

Gastouder Borne Nanda

Nanda Brunink heeft zich aangesloten bij thuiscreche.nl. Zij is gestart met haar Thuiscrèche De Kleine Maatjes in Borne.

Welkom bij thuiscreche.nl Nanda. Wij wensen jou veel succes en plezier!

De eerste Thuiscrèches zijn geslaagd voor de VVE cursus Uk & Puk. VVE (Voor en -Vroegschoolse Educatie) draagt bij aan de algemene ontwikkeling van het jonge kind.

Al spelend ontdekken kinderen in de opvang meer over zichzelf en de wereld om hen heen. Maar hoe kun je tijdens de opvang de ontwikkeling van kinderen spelenderwijs stimuleren? Hoe kun je hiervoor de inrichting van de ruimte gebruiken? Hoe besteed je aandacht aan taal en het werken met thema’s? Crècheleidsters leren tijdens deze VVE cursus van Uk & Puk om de ontwikkeling van peuters tot 4 jaar spelenderwijs en themagericht te stimuleren. De verschillende modules van de Uk en Puk cursus spreken onder andere de sociaal emotionele-, motorische-, zintuigelijke- en taalontwikkeling aan. Uk & Puk zet thema’s in die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. Met behulp van deze thema’s en de uitdagende (spel)activiteiten kunnen de Crècheleidsters een prettige en interessante speel- en leeromgeving bieden.

Bron: Rijksoverheid, Infographic kinderopvangtoeslag

Wat kost kinderopvang in Nederland? En hoe werkt de berekening van de kinderopvangtoeslag? In dit artikel van de Rijksoverheid leest u er meer over.

Het deel dat ouders betalen voor de kinderopvang is afhankelijk van een aantal factoren:

  1. De prijs die een kinderopvangondernemer vraagt;
  2. Het deel dat de overheid vergoedt;
  3. Het inkomen van de ouders.

Uurtarief opvang
Kinderopvangorganisaties bepalen ieder jaar hun prijs per uur; het uurtarief. Dit tarief bepalen zij op basis van diensten die ze aanbieden. Het aantal uren dat ouders afnemen maal dit tarief bepaalt de hoogte van de rekening.

Maximum uurprijs
De overheid vergoedt een deel van het uurtarief tot een maximumtarief. Dit maximum noemen we de maximum uurprijs. Over dit bedrag kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Rekent de kinderopvangorganisatie een hoger uurtarief, dan vergoedt de overheid nog steeds alleen een deel van de maximum uurprijs. De overheid stelt jaarlijks de maximum uurprijs vast.

Kinderopvangtoeslag
Ouders die allebei werken, studeren, een traject naar werk of inburgeringscursus volgen, hebben recht op kinderopvangtoeslag. Zij ontvangen een percentage van de maximum uurprijs. Hoeveel dit is, hangt af van hun inkomen.

Eigen bijdrage
De eigen bijdrage zijn de kosten die overblijven van de totale rekening, na aftrek van de kinderopvangtoeslag. Dit is dus het bedrag dat ouders zelf betalen.

Eigen bijdrage formule: Factuur opvang – Kinderopvangtoeslag = Eigen bijdrage

Bijdrage overheid omhoog in 2019
De overheid vindt een betaalbare en goed toegankelijke kinderopvang belangrijk. Daarom neemt ze in 2019 twee maatregelen:

1. Het percentage kinderopvangtoeslag voor ouders gaat omhoog
2. Het maximale bedrag waarover ouders kinderopvangtoeslag krijgen, wordt verhoogd voor de dagopvang en gastouderopvang. Deze zogenaamde maximum uurprijs, wordt voor de BSO verlaagd.

Hiermee investeert de overheid ruim €248 miljoen extra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Rijksoverheid, Infographic kinderopvangtoeslag

De wetgeving rondom de Meldcode wordt per 1 januari 2019 aangepast: melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute onveiligheid verplicht. Om pedagogisch medewerkers en andere professionals te helpen bij het bepalen of er sprake is van deze vermoedens, is er een afwegingskader aan de Meldcode toegevoegd.

Meldcode app
Dankzij de vernieuwde meldcode app kunnen professionals op een overzichtelijke manier de stappen van de meldcode doorlopen, inclusief het afwegingskader. Ook is er informatie te vinden over kindermishandeling en vind je er verschillende tips, voorbeelden en FAQ’s. De Meldcode app kun je gratis downloaden via de App Store en de Google Play Store. De app kan volledig anoniem gebruikt worden: er hoeft geen account aangemaakt te worden en er worden geen cookies opgeslagen.

 

Bron: Brancheorganisatie Kinderopvang

Voorlezen en praten met peuters helpt hun intelligentie en denkvermogen te vergroten.

Dat effect is zelfs tien jaar later nog zichtbaar, blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Jongeren met wie als peuter al veel gesprekken gevoerd werden, presteerden beter op IQ-testen tijdens hun middelbare schoolperiode. Onderzoeker Jill Gilkerson, in Pediatrics: ‘Ouders moeten het belang weten van communiceren met kinderen die erg jong zijn en nog niet kunnen praten. Hoe meer interactie, hoe beter.’ Dat geldt ook voor professionele opvoeders. Daarbij maakt het dus niet uit of het kind reageert met echte woorden, maar dat ze de kans krijgen om te reageren.

Onderzoek
Voor het onderzoek werden 150 Amerikaanse families gevolgd met kinderen tussen de 2 en 36 maanden oud. Zes maanden lang werden een dag in de maand twaalf uur lang de gesprekken opgenomen. Toen de kinderen tussen de negen en veertien jaar oud waren, werden de taal- en denkvaardigheden van de kinderen gemeten. Zij presteerden beter op testen waarbij het IQ, taal- en denkvaardigheden gemeten werden.

Peuter
Vooral de resultaten die werden gemeten van kinderen die 18 tot 24 maanden oud waren tijdens het onderzoek, waren de resultaten voor de lange termijn het beste te voorspellen. ‘Dat is een belangrijke ontwikkelperiode voor een peuter’, zegt de onderzoeker. Kinderen starten dan met hun taalontwikkeling. ‘Ze voegen veel woorden toe aan hun vocabulaire en zetten deze om in zinnen.’

Kind volgen
Gilkerson benadrukt om als (professionele) opvoeder het kind te volgen. ‘Let op waarin ze geïnteresseerd zijn en ga daarin mee. Op een vanzelfsprekende manier zal het hun taalontwikkeling aanspreken.’

 

Bron: Kinderopvangtotaal

Doe bij kinderen direct na een brandwondenongeval de kleding én luier uit.

Zo luidt de vernieuwde Eerste Hulp-regel bij brandwonden. Brandwondenzorg Nederland ziet te vaak dat er niet de juiste eerste hulp is toegepast, waardoor brandwonden verergeren.

‘Waar het vaak fout gaat is dat ouders of verzorgers na een brandwondenongeval met bijvoorbeeld hete thee wél direct koelen, maar de kleding en luier niét verwijderen. Doordat de hete vloeistof in contact blijft met de huid zorgt dit voor ernstigere brandwonden’, vertelt brandwondenarts dr. Sonja Scholten van Brandwondencentrum Groningen.

Hoofdregel

Dat was voor Brandwondenzorg Nederland reden om de vastgestelde Eerste Hulp-regels aan te passen en te verduidelijken, met als hoofdregel: Doe direct na een brandwondenongeval de kleding uit en doe bij kinderen ook direct de luier uit. Zo haal je de inwerking van hitte die de brandwonden veroorzaakt weg én kan je goed zien waar je moet koelen.

De vernieuwde Eerste Hulp-regels, te gebruiken bij brandwonden:

  1. Koel de brandwond 10 minuten met lauw zacht stromend leidingwater en verwijder zo snel mogelijk kleding, sieraden en de luier.
  2. Voorkom dat het lichaam teveel afkoelt. Koel alleen de wond!
  3. Bedek na het koelen de wond met plastic huishoudfolie, steriel verbrand of een schone doek.
  4. Smeer niets op de brandwond.
  5. Houd het slachtoffer warm met een deken.
  6. Waarschuw een arts bij blaren, een open wond en bij elektrisch/chemisch letsel.
  7. Vervoer het brandwondenslachtoffer, indien mogelijk, zittend.

Bron: Kinderopvangtotaal en Brandwondenzorg Nederland

Vanaf 1 januari 2019 gaat de vernieuwde Meldcode van kracht.

In deze Meldcode wordt gebruik gemaakt van een nieuw afwegingskader. Dat wil zeggen dat stap 4 en stap 5 van de Meldcode veranderen. Het afwegingskader moet professionals, zoals pedagogisch medewerkers en gastouders, helpen om sneller in actie te komen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De wetgeving rondom de Meldcode wordt per 1 januari 2019 aangepast: melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute onveiligheid verplicht. Om pedagogisch medewerkers en andere professionals te helpen bij het bepalen of er sprake is van deze vermoedens, is er een afwegingskader aan de Meldcode toegevoegd.

Thuiscreche.nl heeft de vernieuwde Meldcode geïntroduceerd en in gebruik gesteld binnen de gehele organisatie.

Wil je meer weten over de vernieuwde meldcode, dan kun je uiteraard contact met ons opnemen.