Wat kost kinderopvang in Nederland
Bron: Rijksoverheid, Infographic kinderopvangtoeslag

Wat kost kinderopvang in Nederland? En hoe werkt de berekening van de kinderopvangtoeslag? In dit artikel van de Rijksoverheid leest u er meer over.

Het deel dat ouders betalen voor de kinderopvang is afhankelijk van een aantal factoren:

  1. De prijs die een kinderopvangondernemer vraagt;
  2. Het deel dat de overheid vergoedt;
  3. Het inkomen van de ouders.

Uurtarief opvang
Kinderopvangorganisaties bepalen ieder jaar hun prijs per uur; het uurtarief. Dit tarief bepalen zij op basis van diensten die ze aanbieden. Het aantal uren dat ouders afnemen maal dit tarief bepaalt de hoogte van de rekening.

Maximum uurprijs
De overheid vergoedt een deel van het uurtarief tot een maximumtarief. Dit maximum noemen we de maximum uurprijs. Over dit bedrag kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Rekent de kinderopvangorganisatie een hoger uurtarief, dan vergoedt de overheid nog steeds alleen een deel van de maximum uurprijs. De overheid stelt jaarlijks de maximum uurprijs vast.

Kinderopvangtoeslag
Ouders die allebei werken, studeren, een traject naar werk of inburgeringscursus volgen, hebben recht op kinderopvangtoeslag. Zij ontvangen een percentage van de maximum uurprijs. Hoeveel dit is, hangt af van hun inkomen.

Eigen bijdrage
De eigen bijdrage zijn de kosten die overblijven van de totale rekening, na aftrek van de kinderopvangtoeslag. Dit is dus het bedrag dat ouders zelf betalen.

Eigen bijdrage formule: Factuur opvang – Kinderopvangtoeslag = Eigen bijdrage

Bijdrage overheid omhoog in 2019
De overheid vindt een betaalbare en goed toegankelijke kinderopvang belangrijk. Daarom neemt ze in 2019 twee maatregelen:

1. Het percentage kinderopvangtoeslag voor ouders gaat omhoog
2. Het maximale bedrag waarover ouders kinderopvangtoeslag krijgen, wordt verhoogd voor de dagopvang en gastouderopvang. Deze zogenaamde maximum uurprijs, wordt voor de BSO verlaagd.

Hiermee investeert de overheid ruim €248 miljoen extra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Rijksoverheid, Infographic kinderopvangtoeslag