Vanaf 1 januari 2019 gaat de vernieuwde Meldcode van kracht.

In deze Meldcode wordt gebruik gemaakt van een nieuw afwegingskader. Dat wil zeggen dat stap 4 en stap 5 van de Meldcode veranderen. Het afwegingskader moet professionals, zoals pedagogisch medewerkers en gastouders, helpen om sneller in actie te komen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De wetgeving rondom de Meldcode wordt per 1 januari 2019 aangepast: melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute onveiligheid verplicht. Om pedagogisch medewerkers en andere professionals te helpen bij het bepalen of er sprake is van deze vermoedens, is er een afwegingskader aan de Meldcode toegevoegd.

Thuiscreche.nl heeft de vernieuwde Meldcode geïntroduceerd en in gebruik gesteld binnen de gehele organisatie.

Wil je meer weten over de vernieuwde meldcode, dan kun je uiteraard contact met ons opnemen.