De tarieven voor de gastouderopvang wijzigen jaarlijks. Dit heeft onder andere te maken met de eisen die worden gesteld vanuit de Wet Kinderopvang. Door de tarieven minimaal te verhogen, blijft de opvang binnen thuiscreche.nl betaalbaar. Uiteraard blijven wij voldoen aan de gestelde eisen vanuit de Wet Kinderopvang en bent u verzekerd van opvang van kwaliteit.

Tarief thuiscreche.nl
Vanaf 1 januari 2020 zullen wij voor de Thuiscrèches een uurtarief hanteren van €6,55. Hierdoor kan de kwaliteit en de continuïteit van de Thuiscrèches gewaarborgd blijven.

Opvangmogelijkheden bij thuiscreche.nl
Wilt u meer weten over de opvangmogelijkheden bij thuiscreche.nl? Of wilt u graag een persoonlijke berekening voor uw situatie ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op via 074 – 34 918 34 of via info@parbedie.nl.