De kracht van positief opvoeden

 

 

Als een kind ongewenst gedrag vertoont, heb je als volwassene al snel de neiging om te corrigeren: “Niet doen!”, “Ik zei je toch dat dat niet mag”, “Niet rennen in de gang”! Het woordje ‘niet’ dringt echter nauwelijks door tot het kinderbrein. Het kind lijkt zich niet geroepen te voelen om te stoppen met het ongewenste gedrag en gaat juist door. Op een negatieve manier corrigeren werkt echter vaak averechts. Dat zal iedere ouder/verzorger wel eens ervaren hebben.


10 tips om gewenst gedrag bij kinderen te stimuleren

Geïrriteerd hoor ik mezelf voor de zoveelste keer zeggen dat mijn kind moet ophouden met het schelle gefluit in de badkamer ’s ochtends vroeg. Een gekwetst koppie kijkt me aan. Om even later weer vrolijk verder te fluiten. Ik loop snel de badkamer uit, weg van het harde geluid dat door de akoestiek in de badkamer vele malen versterkt lijkt te worden. Weg ook van de kans op herhaling van mijn negatieve correctie. Nu het geluid minder schel is, hoor ik zijn fluitend deuntje met een glimlach aan. Blij dat ik hem niet ontmoedigd heb in zijn vrolijkheid loop ik de badkamer weer in. Ik vertel hem dat ik het knap vind dat hij zo goed kan fluiten. Blij fluit hij verder. Dat het in de badkamer niet zo fijn klinkt in andermans oren, vertel ik hem wel een andere keer. Nu geniet ik even van zijn trotse blik.

De positieve benadering werkt, corrigeren averechts

Kinderen blijken namelijk sneller te gehoorzamen wanneer ze op een positieve manier worden aangesproken dan wanneer een volwassene boos wordt of negatieve adviezen geeft. Positief Opvoeden is een manier van opvoeden die erop gericht is de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Het betekent dat je op een opbouwende en niet kwetsende manier omgaat met het gedrag en de emoties van kinderen. Hierdoor bouw je een sterke relatie met je kind op, kun je goed met elkaar communiceren en het gedrag dat je graag ziet stimuleren.

Het betekent ook dat je grenzen stelt en positief gedrag stimuleert door bijvoorbeeld te benadrukken hoe jullie met elkaar om willen gaan. Dat kan door het gewenste gedrag letterlijk te benoemen: hier in huis praten wij rustig, eten we met mes en vork, gaan we respectvol met elkaar om, ruimen we het speelgoed op als we uitgespeeld zijn. Of: hier op school lopen we rustig door de gangen, laten we elkaar uitpraten en zijn we zuinig op materialen. Dat klinkt al heel anders dan: “Schreeuw niet zo!”, “Niet rennen door de gang” of “Eet eens fatsoenlijk”.

 

10 tips voor een positieve opvoeding

 

 1. Geef gerichte aandacht
  Als je kind je iets wil laten zien, stop dan even met wat je aan het doen bent en geef aandacht aan je kind. Laat duidelijk zien en merken dat je luistert. Zo geef je gerichte aandacht aan je kind.
 1. Knuffel regelmatig
  Geef je kind regelmatig een knuffel of een aai over zijn/haar bol. De meeste kinderen vinden het fijn om aangeraakt en geknuffeld te worden. Dat versterkt jullie band.
 1. Ga in gesprek
  Praat met je kind over dingen die je kind interessant vindt. Vertel ook over wat je zelf die dag hebt meegemaakt.
 1. Complimenteer
  Prijs je kind regelmatig en geef een compliment. Zeg precies wat je goed vindt. Prijs gewenst gedrag. Bijvoorbeeld: “Fijn dat je meteen naar me luistert”. Je kind zal zich dan vaker zo gedragen.
 1. Een veilige en stimulerende omgeving bieden
  Zorg thuis voor activiteiten die je kind leuk vindt om te doen, zodat je kind zich niet gauw gaat vervelen. Kies wat past bij de leeftijd. Wanneer kinderen spelen en ontdekken, helpt dit ze om hun vaardigheden te ontwikkelen. Ze moeten dit soms ook zelf kunnen doen, zonder dat je ze steeds in de gaten moet houden.
 1. Toon voorbeeldgedrag
  Leer je kind nieuwe dingen door het eerst zelf voor te doen. Bijvoorbeeld op een aardige manier met elkaar omgaan (‘zeg maar “alsjeblieft” of “dankjewel”’). Moedig je kind vervolgens aan het zelf te proberen. Geef een compliment als het lukt.
 1. Hanteer duidelijke regels
  Stel duidelijke basisregels op zodat je kind weet hoe hij/zij zich moet gedragen. Overleg rustig met je kind wat de huisregels kunnen zijn. Wanneer je kind ouder wordt, kan hij/zij steeds meer meepraten. Deze regels kun je zelfs opschrijven en bijvoorbeeld in de keuken ophangen. Op deze manier kun je er altijd naar verwijzen. Vertel ook wat de gevolgen zijn als je kind zich niet aan de regels houdt.
 1. Laten leren door positieve ondersteuning
  Als je kind zich vervelend gedraagt, blijf dan rustig en zeg je kind duidelijk daarmee op te houden. Vertel daarna hoe hij/zij zich wél moet gedragen: “Hou op met schreeuwen en praat op zachte toon met elkaar”. Geef een compliment als je kind luistert. Vertel wat de gevolgen zijn als je kind zich niet aan de regels houdt. Als je kind niet luistert, dan moet je ingrijpen. Het helpt om positief te zijn over de dingen die je kind aan het doen is. Geef je kind aandacht als het iets doet wat je leuk of goed vindt. Geef een complimentje of laat zien dat je het goed vindt wat je kind doet. Dit vergroot de kans op herhaling! Een schouderklopje of “Dankjewel dat je rustig speelde toen ik aan de telefoon zat” is een goede manier om het gewenste gedrag aan te moedigen.
 1. Blijf realistisch
  Je mag redelijk gedrag van een kind verwachten, maar verwacht niet dat je kind perfect is.
 1. Zorg goed voor jezelf
  Als jij je goed voelt, is het makkelijker om je kind te volgen. En tijd te maken om samen iets te doen.

 

De voordelen van positief opvoeden

Wist je dat je door je kind positief op te voeden bijdraagt aan de ontwikkeling van zijn of haar zelfvertrouwen? Door een kind positief te benaderen, voelt het zich gehoord en gerespecteerd en leert het vaardigheden die nodig zijn om goed met anderen om te gaan. Je kind wordt socialer en behaalt meer succes op school.

Kinderen die positief worden opgevoed, maken gemakkelijker vrienden. Ze voelen zich goed over zichzelf. Ook is de kans op emotionele en gedragsproblemen op latere leeftijd kleiner.

Bijkomend voordeel van positief opvoeden is dat het goed is voor jou als ouder. Het helpt ouders om zich zelfverzekerder te voelen en minder stress te ervaren. Ook helpt het je om minder discussies met je partner te hebben over opvoeden. Fantastisch toch?

Positief opvoeden. Het gaat niet altijd vanzelf maar als je je ervan bewust bent dat een positieve benadering van je kind beter werkt voor het kind en voor jezelf, kun je het opvoeden voor beiden een stuk aangenamer maken!