De kinderopvang is de afgelopen vijf jaar beter en veiliger geworden, dat blijkt uit onderzoek van PricewaterhouseCooper in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ondanks de goede resultaten komt minister Asscher met strengere eisen.

De afgelopen vijf jaar is er veel gedaan om kinderopvang veiliger te maken en dat is volgens het onderzoek gelukt. Dagelijks wordt gecontroleerd of medewerkers van de crèche met justitie in aanraking zijn geweest. Bovendien moeten medewerkers altijd worden gezien of gehoord door een collega, ook wel het vier-ogen-principe genoemd. Ook is er een meldcode en een meldplicht bij vermoedens van geweld of misbruik.

Nog meer strengere eisen
Echter is dit volgens minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) niet genoeg. Hij wil strengere eisen stellen aan nieuwe kinderopvangorganisaties. Ze moeten onder meer een beter bedrijfsplan presenteren. Ook tijdelijke medewerkers zouden gescreend moeten worden op contacten met justitie.

Daarnaast vindt Asscher dat het voor ouders die een kinderdagverblijf zoeken vooraf duidelijker moet zijn hoe het staat met de kwaliteit. Voor ouders die willen weten hoe goed de kinderopvang is, komt er naast het al bestaande inspectierapport een onafhankelijk, openbaar en toegankelijk kwaliteitsoordeel. De GGD gaat dat ontwikkelen, samen met ouders en vertegenwoordigers van de kinderopvang. Ouders die al kinderen op een locatie hebben, zouden beter moeten worden geïnformeerd over gebreken die de inspectie constateert.

Gastouderopvang
Minister Asscher vindt dat de kwaliteitseisen voor het kinderdagverblijf en gastouderopvang zo veel mogelijk gelijk moet worden getrokken. Het toezicht op gastouders moet ook beter. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dat gastouderopvang niet meer als kwalitatief mindere vorm van opvang moet worden behandeld.

Thuiscreche.nl
Thuiscreche.nl is sinds haar start al volop bezig om de kwaliteit van gastouderopvang te verbeteren. Alle aangesloten Thuiscrèches voldoen aan het erkende thuiscreche.nl kwaliteitskeurmerk, waarmee de Thuiscrèches zich onderscheiden van de reguliere gastouderopvang. Elke Thuiscrèche wordt vooraf, maar ook periodiek, beoordeeld en gecontroleerd om er zeker van te zijn dat het voldoet aan de voorwaarden. Ook de kritisch mening van ouders wordt meegenomen in de beoordeling. Thuiscreche.nl sluit zich dan ook volledig aan bij Minister Asscher: de kwaliteitseisen voor het kinderdagverblijf en gastouderopvang zouden hetzelfde moeten zijn. Alle Crècheleidsters blijven zich continu ontwikkelen met behulp van aangeboden cursussen en opleidingen op het gebied van opvang en pedagogisch handelen. Betrouwbaarheid, veiligheid en kwaliteit staan dan ook hoog in het vaandel bij thuiscreche.nl. Voor ouders is hun kind immers het meest kostbare bezit.

 

Bron: Rijksoverheid en Tubantia