Als jij wilt starten als gastouder, dan moet jij je inschrijven als gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan alle kinderopvangvoorzieningen die door de GGD en de gemeente zijn gecontroleerd op kwaliteit en veiligheid. Let op: Als jij via Thuiscreche.nl als gastouder aan de slag gaat, dan helpen wij jou hierbij. Je hoeft de inschrijving in het LRK dus niet op eigen initiatief dit te regelen, wij spreken dit volledig met jou door. Nadat wij samen zorgen voor de inschrijving, controleert de GGD in opdracht van de gemeente of jouw Thuiscrèche aan alle eisen voldoet. Als de GGD jouw aanvraag heeft goedgekeurd, dan zet de gemeente jouw Thuiscrèche in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Pas dan mag jij daadwerkelijk beginnen als gastouder.
De adviseurs van Thuiscreche.nl helpen jou zodat je ingeschreven kan worden als gastouder in het landelijk register. Zij leggen jou alles uit en ondersteunen en adviseren jou hier graag bij.

Wat is het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)?

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan alle kinderopvangvoorzieningen die door de GGD en dus de gemeente zijn gecontroleerd op kwaliteit. Het gaat om:

  • kinderdagverblijven
  • buitenschoolse opvang (BSO)
  • gastouderbureaus
  • gastouders

Het Landelijk Register Kinderopvang is voor iedereen toegankelijk. In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staat informatie over kinderopvangvoorzieningen zoals: adresgegevens, inspectierapporten en het registratienummer. Ook vind je in het LRK een samenvatting van het inspectierapport en of er is gehandhaafd. Zo vind je dus snel informatie over de kwaliteit van de kinderopvangvoorziening. De informatie van kinderopvangvoorzieningen die niet meer open zijn, blijft nog wel een periode in het LRK staan.

Minimaal 10 weken voor opening registeren in het landelijk register

Wil jij als gastouder – of zoals wij het liever noemen: crècheleidster – een eigen Thuiscrèche openen? Dan moet jij minimaal 10 weken voordat jij jouw Thuiscrèche opent, deze registreren in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Daarvoor moet jij je dus eerst officieel inschrijven, zodat de GGD bij jou thuis kan langskomen om de officiële kwaliteitscontrole uit te voeren. Jij mag pas beginnen met jouw Thuiscrèche als deze in het LRK staat. Natuurlijk begeleiden onze adviseurs jou hier goed bij. Zij vertellen jou hoe jij het beste en het veiligst jouw woning kan inrichten tot Thuiscrèche en aan welke eisen het moet voldoen. En voordat de GGD langskomt voor de controle, loopt de adviseur ook nog een keer met jou de hele woning door. Voor ons staat veiligheid voorop, de ouders moeten hun kinderen namelijk met gerust hart kunnen achterlaten bij de Thuiscrèche. Dus wij streven daarin naar perfectie, want wij willen te allen tijde onze hoge kwaliteit waarborgen.

Voor de inschrijving in het Landelijke Register

Voordat jij je inschrijft in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK), moet jij een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. Ook moet jij in het Personenregister Kinderopvang staan. Dat geldt ook voor personen die regelmatig in jouw Thuiscrèche aanwezig zijn, dus bijvoorbeeld jouw partner.

Personenregister kinderopvang (voor veiligheid van kinderen)

Het Personenregister Kinderopvang (PRK) is een systeem, waarin iedereen ingeschreven staat die werkt of woont op een adres waar kinderen worden opgevangen. Dit is verplicht. En dit geldt dus ook voor gastouders. Mensen die zich inschrijven in het PRK moeten een VOG hebben. Hiermee bewijzen zij dat hun gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het uitoefenen van hun taak of beroep. Via het personenregister worden medewerkers, en dus ook jij als gastouder, continu gescreend op strafbare feiten die een belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen. Hiermee wil de overheid de kinderopvang veiliger maken.

Na jouw inschrijving in het Landelijk Register

Verandert er na registratie iets in jouw gegevens? Verhuis jij bijvoorbeeld en krijgt jouw Thuiscrèche daardoor een ander adres? Dan moet jij dit direct doorgeven aan de gemeente. Voor de nieuwe locatie moet jij natuurlijk een nieuwe aanvraag doen voor de registratie, want de GGD moet voor de opening dan weer een officiële controle uitvoeren. Mocht dit het geval zijn, dan ondersteunen onze adviseurs jou hier natuurlijk bij.

Alleen kinderopvangtoeslag bij registratie in LRK

Naast het feit dat inschrijven in het Landelijk Register heel belangrijk is om de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen te controleren, is het ook van belang voor de Kinderopvangtoeslag. Want om recht te hebben op kinderopvangtoeslag, moet de ouder zijn/haar kind laten opvangen bij een kinderopvangvoorziening (bijvoorbeeld een Thuiscrèche) die is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Een geregistreerde opvangvoorziening krijgt een registratienummer, dat is te vinden in het LRK. Bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag moet de ouder dit nummer vermelden.
Let wel: Er gelden voor ouders nog meer voorwaarden voor het recht op kinderopvangtoeslag. Meer informatie hierover lees je op de website van de Belastingdienst >>

Meer weten?

Wil jij meer weten over het inschrijven als gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang? Ben je geïnteresseerd om een eigen Thuiscrèche te starten? Neem contact met ons op, wij maken graag kennis met jou en we informeren jou met alle plezier over alles wat er komt kijken bij het openen van jouw eigen Thuiscrèche.