Artikelen door thuiscreche beheer

Ben jij of ken jij de nieuwe Thuiscrèche in Deventer?

Thuiscreche.nl is op zoek naar een nieuwe Thuiscrèche in Deventer. Heb jij passie voor het werken met kinderen en is het altijd al een droom geweest om je eigen onderneming te starten in de vorm van een Thuiscrèche? Sluit je dan aan bij de formule thuiscreche.nl. Wie zijn wij? Thuiscreche.nl staat garant voor professionele en […]

Thuiscrèches geslaagd voor VVE cursus Uk & Puk

De eerste Thuiscrèches zijn geslaagd voor de VVE cursus Uk & Puk. VVE (Voor en -Vroegschoolse Educatie) draagt bij aan de algemene ontwikkeling van het jonge kind. Al spelend ontdekken kinderen in de opvang meer over zichzelf en de wereld om hen heen. Maar hoe kun je tijdens de opvang de ontwikkeling van kinderen spelenderwijs […]

Wat kost kinderopvang in Nederland?

Bron: Rijksoverheid, Infographic kinderopvangtoeslag Wat kost kinderopvang in Nederland? En hoe werkt de berekening van de kinderopvangtoeslag? In dit artikel van de Rijksoverheid leest u er meer over. Het deel dat ouders betalen voor de kinderopvang is afhankelijk van een aantal factoren: De prijs die een kinderopvangondernemer vraagt; Het deel dat de overheid vergoedt; Het […]

App meldcode kindermishandeling beschikbaar

De wetgeving rondom de Meldcode wordt per 1 januari 2019 aangepast: melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute onveiligheid verplicht. Om pedagogisch medewerkers en andere professionals te helpen bij het bepalen of er sprake is van deze vermoedens, is er een afwegingskader aan de Meldcode toegevoegd. Meldcode app Dankzij de vernieuwde meldcode app […]

Voorlezen en praten met peuters versterkt hun intelligentie

Voorlezen en praten met peuters helpt hun intelligentie en denkvermogen te vergroten. Dat effect is zelfs tien jaar later nog zichtbaar, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Jongeren met wie als peuter al veel gesprekken gevoerd werden, presteerden beter op IQ-testen tijdens hun middelbare schoolperiode. Onderzoeker Jill Gilkerson, in Pediatrics: ‘Ouders moeten het belang weten van communiceren […]

Brandwond? ‘Verwijder direct kleding én luier!’

Doe bij kinderen direct na een brandwondenongeval de kleding én luier uit. Zo luidt de vernieuwde Eerste Hulp-regel bij brandwonden. Brandwondenzorg Nederland ziet te vaak dat er niet de juiste eerste hulp is toegepast, waardoor brandwonden verergeren. ‘Waar het vaak fout gaat is dat ouders of verzorgers na een brandwondenongeval met bijvoorbeeld hete thee wél […]

Vernieuwde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 gaat de vernieuwde Meldcode van kracht. In deze Meldcode wordt gebruik gemaakt van een nieuw afwegingskader. Dat wil zeggen dat stap 4 en stap 5 van de Meldcode veranderen. Het afwegingskader moet professionals, zoals pedagogisch medewerkers en gastouders, helpen om sneller in actie te komen bij vermoedens van huiselijk geweld en […]