Maart 2018

De modelrapporten kinderopvang zijn aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving, zoals IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). Zo ook het modelrapport voor de inspecties bij gastouders. Deze formulieren vormen de basis voor het toezicht op de gastouderopvang. De modelrapporten worden één, vaak twee keer per jaar aangepast op basis van actuele wetgeving.

Waar moeten gastouders aan voldoen?
In het modelrapport kan men alle eisen vinden die de inspecteur stelt aan de gastouderopvang. Echter geven wij hieronder een samenvatting van de gestelde eisen.

 1. Registratie en gastouderopvang in de zin van de Wet
 • Uiteraard moet een gastouder ingeschreven staan in het LRKP en moet de gastouderopvang gekoppeld zijn aan een gastouderbureau. Ook is de gastouder 18 jaar of ouder, heeft het geen personeel in dienst en vindt de opvang plaats op het woonadres van de gastouder of bij één van de vraagouders.
 1. Pedagogisch klimaat
 • De gastouder heeft kennis van en handelt naar het pedagogisch beleidsplan dat is opgesteld door het gastouderbureau.
 1. Eisen aan de gastouder
 • De gastouder, de huisgenoten (18+) en andere personen die structureel aanwezig zijn tijdens opvanguren, zijn in het bezit van een geldig VOG en staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang
 • De gastouder beschikt over een geldig diploma
 • De gastouder beschikt over een geldig kinder-EHBO diploma
 1. Accommodatie en inrichting
 • De gastouderopvang beschikt over voldoende speel- en slaapruimte voor kinderen, waaronder een aparte slaapruimte voor kinderen tot de leeftijd van 1,5 jaar
 • De gastouderopvang beschikt over voldoende veilige buitenruimte
 • De gastouderopvang is te allen tijde rookvrij
 • Er worden maximaal 6 kinderen gelijktijdig opgevangen, waarvan maximaal 5 kinderen tot 4 jaar, waarvan maximaal 4 kinderen tot 2 jaar, waarvan maximaal 2 kinderen tot 1 jaar Eigen kinderen tot 10 jaar worden meegerekend
 • De gastouder is goed telefonisch bereikbaar
 • De gastouder beschikt over een achterwacht in het geval van calamiteiten. De achterwacht is binnen 15 minuten op het opvangadres aanwezig
 1. Veiligheid en gezondheid
 • De gastouder beschikt over een recente RI (risico-inventarisatie) veiligheid en gezondheid die jaarlijks opnieuw wordt vernieuwd
 • De gastouder zorgt ervoor dat de actiepunten met betrekking tot de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen (plan van aanpak) binnen de gestelde termijn worden uitgevoerd
 • De gastouder draagt er zorg voor dat de lijst van ongevallen die hebben plaatsgevonden actueel is en voldoet aan de gestelde eisen
 1. Meldcode huiselijk geweldig en kindermishandeling
 • De gastouder heeft kennis van het protocol meldcode opgesteld door het gastouderbureau. In de meldcode wordt stapsgewijs aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweldig of kindermishandeling om te gaan en hoe er zo snel mogelijk hulp kan worden geboden.