Eén van de enkele meerwaardes bij de Thuiscrèche; onderscheid in opleiding en aanbod
Om continu kwaliteit te kunnen borgen, verdiepen de Crècheleidsters van onze Thuiscrèches zich in extra opleidingen en cursussen. thuiscrèche.nl biedt regelmatig cursussen en bepaalde verdieping in thema’s aan die zij kunnen toepassen tijdens de opvang. Zij blijven op de hoogte van het laatste nieuws omtrent kinderopvang en kunnen daardoor dezelfde kwaliteit als het kinderdagverblijf bieden.
Suzanne Kempers uit Manderveen heeft vorig jaar haar VVE certificaat gehaald. Hoe vertaalt zij dit naar de praktijk en past zij haar VVE programma toe op haar opvang?

 


 

Even voorstellen

Ik ben Suzanne Kempers van Thuiscrèche ’t Hoepeltje uit Manderveen. Bij ons kun je terecht voor verschillende soorten opvang: dagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang. In augustus 2013 zijn we de peuteropvang gestart in samenwerking met Basisschool de Zeven Mijlen en thuiscreche.nl. Op dat moment werd er geen peuteropvang meer geboden in Manderveen zelf; de peuters kregen peuteropvang in Langeveen. Doordat de ouders graag de peuteropvang weer in Manderveen wilden hebben, hebben ze mij hiervoor benaderd omdat ik de juiste kwaliteit biedt en een professioneel bureau achter mij heb staan. Daarnaast hebben wij een grote ruimte binnen en buiten met dieren en natuur. Na enig overleg zijn we in 2013 van start gegaan. En dit gaat heel goed! De peuters vinden het erg leuk en de ouders zijn heel tevreden. Al vanaf het begin werken we met het programma Uk&Puk. Dit is een programma dat bestaat uit verschillende thema’s dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar. Het zijn leuke, leerzame thema’s met veel verschillende activiteiten die goed aansluiten bij de verschillende seizoenen door het jaar heen. Bijvoorbeeld in de herfst gebruiken we vaak het thema Reuzen en Kabouters. Ik gebruik dan activiteiten uit de map van Uk&Puk en ik ga dan zelf ook nog op zoek naar dingen die hierop aansluiten. De opvang wordt helemaal aangepast naar het thema van dat moment. Nu werken we met het thema Lente, zijn we vaak buiten en leren de kinderen veel over de dieren op onze opvang. Ook gaan we samen met de kleuters naar het bos. Dit is altijd erg gezellig! We werken veel samen met de basisschool zodat als de peuters 4 jaar zijn de overgang naar school makkelijker is.

 

531X3171-bewerkt-web

 

Wat is VVE?

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is erop gericht ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar te voorkomen of te verminderen door middel van educatieve programma’s. Grofweg is een verdeling te maken in twee soorten programma’s, enerzijds zijn er de gezinsgerichte programma’s en anderzijds de centrumprogramma’s. Gezinsgerichte programma’s worden uitgevoerd binnen het gezin waarin de kinderen opgroeien en zijn vooral gericht op het verbeteren van het opvoedgedrag en de attitudes van ouders om zo de ontwikkeling van het kind op een positieve manier te beïnvloeden. Centrumgerichte programma’s worden uitgevoerd in de pedagogische basisvoorzieningen, namelijk het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of de onderbouw van de basisschool. Kinderen ontwikkelen spelenderwijs sociaal-emotionele, taal- en rekenvaardigheden. Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven om op die manier de schoolprestaties en het schoolsucces te verbeteren.
Centrumprogramma’s blijken op korte en middellange termijn een positief effect te hebben op de cognitieve vaardigheden van kinderen, de grootste effecten worden gevonden bij kinderen die zo jong mogelijk met de programma’s starten, de programma’s volledig afronden en kinderen met de grootste achterstanden op het gebied van cognitieve vaardigheden en taalvaardigheden. Tevens blijken centrumprogramma’s een positief effect te hebben op zowel de schoolprestaties als op het schoolsucces van de kinderen. Het is gebleken dat wanneer programma’s gedurende een langere periode en in eenzelfde lijn worden aangeboden (doorgaande leerlijn), de effecten op schoolprestaties het grootst zijn. De positieve effecten op het schoolsucces blijken ook op de lange termijn nog aanwezig te zijn.

bron: www.vveplatform.info

Sinds kort ben ik dus officieel VVE gecertificeerd. VVE betekent Vroege Voorschoolse Educatie. Hiervoor heb ik een jaar lang een training gevolgd. Op deze training leerden we hoe we het programma van Uk&puk op een verantwoorde wijze kunnen toepassen binnen onze opvang. Er werd uitgebreid ingegaan op de brede ontwikkeling van kinderen. Bij Uk&Puk is er extra aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, denkontwikkeling door middel van rekenprikkels en motorische en zintuiglijke ontwikkeling. Ook moesten we na elke bijeenkomst opdrachten maken en uitvoeren. Het was een leuke, leerzame training. Nu weet ik beter hoe alles in elkaar zit en kan ik het nog beter toepassen. Het maakt de peuteropvang nog leuker. Nu kan ik ook kinderen opvangen met een speciale indicatie van de gemeente. Dit kon voorheen niet, alleen als je gecertificeerd bent.

 

Bent u ook geïnteresseerd in opvang bij ’t Hoepeltje in Manderveen? Kijk dan hier om de pagina van Suzanne Kempers te bekijken.